Confidentialitate

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre NUCLEOS LOGISTICS SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice şi aşa mai departe. 


Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. NUCLEOS LOGISTICS SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii, ci sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si NUCLEOS LOGISTICS SRL. 

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.


NUCLEOS LOGISTICS SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite deLegea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa pe adresa Otopeni, Str. Horia Closca si Crisan nr.7, Ilfov, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.


NUCLEOS LOGISTICS SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite deLegea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr.365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

o         a.dreptul de a cere NUCLEOS LOGISTICS SRL sa confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

o         b.dreptul de a cere NUCLEOS LOGISTICS SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau stearga, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

o         c.dreptul de a cere NUCLEOS LOGISTICS  SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

o         d.dreptul de a cere NUCLEOS LOGISTICS  SRL sa inceteze expedierea de mesaje promotionale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office@health-shop.ro.

 

v  NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privindprelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC NUCLEOS LOGISTICS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: obtinerea de informatii necesare in vederea vanzarii si livrarii produselor de pe website-ul www.health-shop.ro si pentru informarea clientilor cu privire la promovarea diverselor produse/servicii

Sunteţi obligat/a să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in vederea vanzarii si livrarii produselor comercializate pe website-ul www.health-shop.ro. Refuzul dvs. determina imposibilitatea vanzarii si  livrarii produselor comandate de pe website-ul www.health-shop.ro

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC NUCLEOS LOGISTICS SRL, Str Horia Closca si Crisan nr 7, Otopeni, Ilfov,.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.:prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie ,securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbirilor telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

 

In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de SC Romcard SA.


In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia sisa fie folosite abuziv de terte persoane: 

NUCLEOS LOGISTICS SRL si SC Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice. 

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele NUCLEOS LOGISTICS SRL sau pe serverele SC Romcard SA.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile dela ATM. 

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE AMODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI
www.health-shop.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.health-shop.ro, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.health-shop.ro SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.